راهنمای ثبت درخواست آزمون/ خدمت

راهنمای ثبت درخواست آزمون/ خدمت


ثبت درخواست آزمون / خدمت                                                                              

الف) مراجعه حضوری: مراجعه حضوری و تحویل نمونه ها به واحد پذیرش مرکز خدمات آزمایشگاه (شنبه تا چهارشنبه ساعت 8تا 12 و 14تا 16)

--------------------------------------------------------------------------------------------

الف) مراجعه غیرحضوری (ارسال پستی): به جهت ثبت درخواست غیرحضوری لطفا فرم مربوطه را از قسمت فرم ها دانلود و تکمیل کرده و به همراه نمونه ها و مدارک پرداخت آزمون به آدرس پستی واحد پذیرش مرکز خدمات آزمایشگاه ارسال کنید.

نکات مهم:

  • شخصیت متقاضی بنا به درخواست او به صورت شخص حقیقی یا حقوقی تعریف می­شود. برای تعریف شخص حقوقی، شناسه ملی، کداقتصادی، شماره تماس، ایمیل و آدرس پستی الزامی است.(این موضوع در صدور فاکتور بسیار حائز اهمیت است و تغییر اطلاعات گیرنده فاکتور نیازمند سیر مراحل پیچیده اداری می­باشد).

 

  • عواقب ناشی از مغایرت در صحت اطلاعات هویتی اظهارشده توسط متقاضی به عهده اوست.
  • نمونه­ های دریافتی به مدت دو ماه نگهداری می­شوند و بعد از آن معدوم می­شوند.
  • متقاضی باید هرگونه خاصیت نمونه­ های خود را اعم از سمیت، خورندگی، محرک دستگاه تنفسی، کاهش سطح هوشیاری، پرتوزایی، قابلیت اشتعال و فراریت را اعلام کند و مسئولیت کلیه عواقب ناشی عدم اظهار خطرات نمونه مذکور برعهده متقاضی است.

 

پرداخت هزینه آزمون / خدمت

الف - پرداخت نقدی:

از طریق اینترنت بانک تجارت خود و واریز وجه آزمون به حساب شماره xxxxxxxxx بنام پشتیبان درآمد اختصاصی مرکز خدمات آزمایشگاهی و ارائه پرینت واریز وجه به مرکز خدمات آزمایشگاهی.

از طریق مراجعه به شعب بانک تجارت و  واریز وجه آزمون به حساب شماره xxxxxxxxx  بنام پشتیبان درآمد اختصاصی مرکز خدمات آزمایشگاهی و ارائه فیش واریز وجه به مرکز خدمات آزمایشگاهی.


 

از طریق حواله اینترنتی به شماره شبا IRxxxxxxx بنام پشتیبان درآمد اختصاصی مرکز خدمات آزمایشگاهی و ارائه فیش و یا پرینت واریز وجه به مرکز خدمات آزمایشگاهی.

از طریق کارتخوان مرکز خدمات آزمایشگاهی.

از طریق واریز به شماره کارت xxxxxxxxx  و ارائه فیش واریز وجه به مرکز خدمات آزمایشگاهی.

از طریق درگاه اینترنتی مرکز خدمات آزمایشگاهی  و ارائه پرینت واریز وجه به مرکز خدمات آزمایشگاهی.