home gfgfgf vdfdfg

 

صفحه اصلیدرباره مادستگاه‌ها و تجهیزاتپذیرش نمونهپیوندهای مفیدتماس با ماگالری تصاویر


XRFنمونه های

نمونه های پودری
اندازه ی پودرها باید در حد میکرون باشد و به مقدار یک الی دو گرم کفایت می کند

نمونه های جامد
بهترین نمونه, نمونه هایی هستند که به صورت همگن باشند و اندازه آنها از حد 2 سانتی متر و ارتفاع 1 سانتی متر بیشتر نباشد
SEM نمونه های

نمونه های پودری

به مقدار بسیار کم در حد نوک اسپاتول کافی می باشد

نمونه های جامد
با توجه به ابعاد جانمونه ای، هرچقدر اندازه ی نمونه کوچکتر باشد مناسب تر است. حداکثر اندازه ی قابل قبول 1.5 سانتی متر در 1.5 سانتی متر و به ارتفاع 1 سانتی متر می باشد*
   به منظور اطمینان بیشتر از مقدار و اندازه و شرایط خاص نمونه بهتر است با قبل از انجام آنالیز یا تصویربرداری با کارشناس آزمایشگاه مشورت و در صورت امکان نمونه به صورت حضوری به ارایه شود.